VERKEERSCIRCULATIEPLAN: VISIE VAN VRIJ

Op de gemeenteraad van 02/04/2014 heeft VRIJ een alternatief voorgesteld voor het door de meerderheid goedgekeurde circulatieplan.
VRIJ stelt voor om een ring te maken rond Meulebeke, en zo het doorgaand verkeer uit het centrum te weren. Daarbij wordt in het centrum voorrang gegeven aan het fietsverkeer door de fietsers overal toe te laten om in beide richtingen te fietsen. Op deze manier wordt het autoverkeer automatisch afgeremd. Dit komt ook de plaatselijke handelaars ten goede.

WAAR HEEFT VRIJ EEN ANDERE VISIE OVER?

Deel dit artikel: 

Gouverneur volgt opmerkingen VRIJ

Na de gemeenteraad van 29/05/2013 diende VRIJ klacht in tegen het retributiereglement op de prestaties van de brandweer. De gouverneur volgde de opmerkingen van VRIJ en daarom zal op 5/8/2013 een paragraaf uit het retributiereglement geschrapt worden die onwettelijk was en willekeur kon in de hand werken.

Daarnaast vraagt VRIJ op de komende gemeenteraad om 8 GRATIS dienstverleningen op te nemen in het retributiereglement omwille van de rechtszekerheid van de burger.

Deze gratis dienstverleningen zijn de volgende:


Deel dit artikel: 

Betalen voor brandweer kan niet!

Betalen voor brandweer kan niet volgens oppositie

artikel uit 'Het Nieuwsblad' van 28/06/2013 - auteur: MTY

MEULEBEKE - Oppositiefractie VRIJ stapt naar de gouverneur. De partij vindt het niet kunnen dat de bevolking moet betalen voor een  interventie van de brandweer. Dat is onwettig, meent VRIJ.

Deel dit artikel: 

Een nieuw JEUGDHUIS in Meulebeke!

Op de gemeenteraad van 29 mei 2013 stelde de VRIJ voor om een werkgroep op te richten om een NIEUW JEUGDHUIS te starten in Meulebeke. De schepen van jeugd antwoordde dat hier geen vraag naar is bij de Meulebeekse jeugd. VRIJ gaat hiermee niet akkoord en wil aantonen dat er wel vraag is naar een JEUGDGHUIS in onze gemeente.

Steun jij het idee van VRIJ en vind je ook dat er een JEUGDHUIS moet zijn in onze gemeente Meulebeke? Teken dan onze petitie aub!

http://www.petities24.com/meulebeke_jeugdhuis

Deel dit artikel: 

Nieuwsbrief mei 2013

IN DEZE NIEUWSBRIEF:

  • INSPRAAKMOMENT 4 MEI 2013: IEDEREEN WELKOM
  • STIJGING TARIEVEN CONCESSIES BEGRAAFPLAATSEN
  • RANDWEG KRIJGT NIEUWE WEGMARKERINGEN
  • VRIJ VRAAGT VEILIG HEK ROND OUDE DEVEBEEK
  • MEERDERHEID BELEMMERT RECHT OP TROUWEN
  • AANDUIDING WEGENWERKEN TIELTSTRAAT EN KAREL VAN MANDERSTRAAT
  • FIETSPAD GENTSTRAAT: ‘VERKOZEN’ TOT ONVEILIGSTE FIETSPAD VAN VLAANDEREN

Klik op de bijlage om de volledige nieuwsbrief te lezen!

Deel dit artikel: 

Inspraakmoment 4 mei: iedereen welkom

VRIJ is uw aanspreekpunt want u maakt mee het beleid in onze gemeente. Daarom verwelkomen wij u graag op ons tweede inspraakmoment.
Dit gaat door nu zaterdag 4 mei 2013 van 10.00 uur tot 12.00 uur en dit in de kantoren van JSoft, gevestigd in het voormalig Dexiakantoor in de Holdestraat 21 te 8760 MEULEBEKE.

Deel dit artikel: 

Gemeenteraad 24 april 2013 - voorzitter milieuraad

Tijdens de gemeenteraad kon Bert Verdru (VRIJ) zich niet akkoord verklaren met de samenstelling van de nieuwe milieuraad. Voorzitter is Lieven Mannens, die ook voorzitter is van de CD&V-fractie. Als we de statuten van de milieuraad er op nakijken (zie hieronder), vinden we terug dat 1 vertegenwoordiger per politieke partij toegelaten is als lid zonder stemrecht. VRIJ is van mening dat de voorzitter van een politieke fractie toch zeker als vertegenwoordiger van die partij moet gezien worden en dat deze milieuraad bijgevolg te oranje gekleurd is...

Deel dit artikel: 

Gemeenteraad 20 maart 2013 - Meerderheid belemmert recht op trouwen

Op de gemeenteraad van 20/03/2013 heeft de meerderheid hun eigen ontwerp van retributiereglement voor het voltrekken van huwelijken goedgekeurd. Dit reglement legt volgende tarieven vast voor het ‘huwelijk voor de wet’ :

Deel dit artikel: 

Gemeenteraad 20 maart 2013 - VRIJ vraagt veilig hek rond Oude Devebeek

Op de gemeenteraad van 20 maart 2013 stelde VRIJ de veiligheid van voetgangers, fietsers en spelende kinderen in vraag ter hoogte van Hoeve Vincent, de jeugdlokalen. De vorige ballustrade werd afgebroken en stond al heel lang te wachten op vervanging. VRIJ drong aan op een dringende aanpak. De foto's hieronder werden met 2 weken verschil genomen. VRIJ is tevreden met deze oplossing.

Deel dit artikel: 

Pagina's

Subscribe to VRIJ Meulebeke RSS